معرفی کتاب جهت یادگیری الگوریتم هانام این کتاب Introduction to Algorithms می باشد و به عنوان کتاب مرجع درس الگوریتم در دانشگاه MIT استفاده میشود.
نام نویسنده این کتاب Thomas H. Cormen و در حدود ۹۰۰ صفحه می باشد .
برای دانلود این کتاب به سایت Gigapedia مراجعه نمایید .( آموزش دانلود کتاب از سایت Gigapedia)

شما چه مرجع و یا سایتی برای یادگیری الگوریتم می شناسید؟

0 comments:

Post a Comment